Argumenteren kan iedereen

manager | 28 april 2016 14:54

“Tijdens vergaderingen vind ik het lastig om ad hoc mijn gedachten op een heldere manier te presenteren. Ook heb ik het idee dat ik vaak overschaduwd word door een leidinggevende of dominante collega. Hierdoor komt mijn visie vaak niet aan bod”. – deelnemer training Argumenteren & Debatteren

 

Deelnemers van de training Argumenteren hebben vaak het idee dat zij de vaardigheden missen om voor hun eigen mening op te komen. Zij vinden het lastig om goed te argumenteren. Wij willen je ervan overtuigen dat het helemaal niet zo ingewikkeld is om goed te argumenteren. De vaardigheden die ervoor nodig zijn, kan iedereen aanleren.

 

3 methoden van overtuigen

Laten we eerst eens kijken wat dat eigenlijk is, argumenteren. Aristoteles onderscheidde 3 methoden van overtuigen:

  • Ethos: overtuigen op basis van gezag. Dit gebeurt bijvoorbeeld veel in reclames voor Oral-B
  • Pathos: overtuigen op basis van emotie. De Coca-cola reclame is daar een bekend voorbeeld van.
  • Logos: overtuigen op basis van de rede.

Argumenteren heeft betrekking op de laatste methode: op basis van ons verstand en met woorden proberen we een ander van onze mening te overtuigen.

 

Helder betoog

Argumenteren

Ook de oude Grieken hielden van een goed debat.

Om goed te kunnen argumenteren moet je om te beginnen in staat zijn om je betoog helder te kunnen weergeven, zowel op papier als in gesprek. Dit is niet zo moeilijk als het lijkt: het begint ermee dat je helder moet hebben wat je stelling is. Daarnaast moet je weten wat je argumenten zijn. Tot slot moet je kiezen voor een slimme structuur. Die hoef je overigens niet zelf te bedenken, er zijn al genoeg goede structuren bedacht die jij ook kunt gebruiken.

 

Weerleggen van argumenten anderen

Ten tweede moet je in staat zijn om argumentaties van anderen te weerleggen.  Dit is een kwestie van leren om op de juiste manier naar een redenering te luisteren. Vraag jezelf bijvoorbeeld af:

  • Is de relatie tussen de stelling en de argumenten logisch?
  • Gebruikt iemand drogredeneringen?
  • Welke tegenargumenten kun je zelf bedenken?

Je hebt verschillende mogelijkheden om het betoog van de ander onderuit te halen.

 

“Een stelling is makkelijker te weerleggen dan op te stellen”

 

Vaak is het makkelijker om gaten te schieten in een redenering dan om zelf een sluitend verhaal te formuleren. Om te voorkomen dat je in de eerste discussie al met een mond vol tanden staat, is het van groot belang om je van tevoren goed te verplaatsen in je tegenstanders. Denk van te voren na over welke tegenargumenten er kunnen komen en hoe je deze onderuit kunt halen. Kijk, dan krijg je een interessant debat!

 

Extra technieken

Tot slot zijn er natuurlijk nog tal van andere technieken die je tot een goede redetwister maken: je lichaamstaal inzetten om je eigen verhaal te ondersteunen en dat van de ander te ontkrachten, slim gebruik maken van signaalwoorden of je punt ondersteunen met een mooie metafoor. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het belangrijkste is om je te realiseren dat de kunst van het argumenteren bestaat uit een aantal eenvoudige vaardigheden. Om je deze vaardigheden eigen te maken, heb je hooguit de juiste training nodig. En dan kan iedereen argumenteren!

 

Inschrijven