Posts van categorie: “”

in-company training Schrijven van speeches

manager | 24 april 2014

˜I have a dream” ˜Ich bin ein Berliner”   Hoe oud je ook bent, deze zinnen kent iedereen. Zinnen uit twee speeches die de wereld veranderden. Het effect van een lezing of speech bepaalt een spreker zelf door de inhoud, structuur en levendigheid van een betoog. In deze training leer je boeiende speeches te schrijven  > lees meer

in-company training Schrijven van artikelen

manager | 24 april 2014

Het is voor veel mensen lastig om hun gedachten op een begrijpelijke en pakkende manier op papier te zetten. Het schrijven van een artikel is dan ook makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe informeer je vakgenoten over ontwikkelingen in uw vakgebied of hoe schrijf je nu juist voor een doelgroep van leken? Je leert een boeiend  > lees meer

In-company training Opstellen van (beleids) nota’s en het schrijven van rapporten

manager | 24 april 2014

Schrijven is stratenmaken; op je knieën liggen en achteruit kruipen. Harry Mulisch.   En gelijk had hij. Schrijven is zelden een lineair proces. Tijdens een training schrijven van beleidsnota’s en rapporten ontdek je wat een goed schrijfproces is en hoe je een goed leesbare en gestructureerde tekst aflevert.   Programma-onderdelen het eenrichtingsverkeer van geschreven stukken  > lees meer

In-company training Taalvaardigheid

manager | 24 april 2014

In dit dictee zal ik een gedeelte van Sigmund Freuds gedachtegoed expliqueren aan Bn’ers, BV’s en andere mensen die nooit ofte nimmer iets van hem hebben gelezen of die net als Nabokov en Van het Reve een diep gegronde hekel aan hem hebben.   Zo begon dit jaar het Nationaal Dictee. Als je mee hebt  > lees meer

In-company training Notuleren op de laptop

manager | 24 april 2014

  Notuleren: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.   Programma-onderdelen opbouw, leesbaarheid en presentatie voorbereidingen van vergaderingen op de laptop aantekeningen maken en uitwerken op de laptop soorten vergaderingen en soorten notulen agenda, actiepunten en besluitenlijst rechten en plichten van de notulist assertiviteit – het vergaderproces beoordelen van eigen notulen tips en trucs  > lees meer