Overzicht Trainingen | Workshops | Individuele begeleiding

Training Medisch Engels aan de balie met STAP-budget

How can I help you? Doelgroep en doel De training is bedoeld voor medewerkers en medewerksters van de GGD die steeds meer te maken hebben met Engelssprekende klanten aan de balie. Doel is om hen met name vertrouwd te maken met medische terminologie in het Engels en tegelijkertijd meer zelfvertrouwen te geven bij het gebruik  > lees meer

Training Omgaan met agressie met STAP-budget

Volgens mij bent u boos. Doelgroep en doelstelling De training is bedoeld voor medewerkers, die regelmatig te maken hebben met lastige en agressieve burgers en klanten, zowel verbaal, telefonisch als via social media. Doel is om hen te leren om zich daarop voor te bereiden en adequaat te reageren, zonder zelf boos te worden. Aardig  > lees meer

Training Assertiviteit met STAP-budget

‘Dat is niet zo aardig van je.’ Doelgroep en doelstelling Je wilt je mening geven, maar je doet het niet. Je vindt het lastig om nee te zeggen. Die collega heeft zo’n harde stem. Je bent boos, maar je blijft glimlachen. Aardig zijn en dienstbaarheid vormen positieve waarden. Tot een zekere grens. Voorbij die grens  > lees meer

Training Basiscursus sociale vaardigheid met STAP-budget

Wij zijn allemaal maar mensen. Doelgroep en doelstelling De training is bestemd voor medewerkers die recent in dienst zijn getreden en onzeker zijn in hun omgang met collega’s en leidinggevenden. Doel is om hen te helpen hun plaats te vinden, hun positie te bepalen en hen te versterken in hun nieuwe functie.   Intake Voordat  > lees meer

Training Praktisch leidinggeven met STAP-budget

Doelgroep en doelstelling De training is bestemd voor medewerkers die voor het eerst een leidinggevende rol gaan vervullen. Doel is om hen te helpen hun positie te bepalen en hen te steunen bij het vermijden van de bekende valkuilen voor leidinggevenden.   Intake Voordat de training van start gaat ontvangt elke deelnemer een vragenformulier om  > lees meer