In-company training Omgaan met agressie

Data:
in overleg

Tarief:
4 dagdelen € 3.000,-

Elke weigering om een fout te herstellen heeft agressie tot gevolg.

Godfried Bomans

 

Hoe kun je agressief gedrag van anderen voorkomen of agressie van anderen verminderen? Gevoelens van bijvoorbeeld onmacht en frustratie kunnen leiden tot agressief gedrag. Een ander kan agressief gedrag ook bewust inzetten. Met de training krijg je inzicht in wat agressie van een ander bij jezelf teweegbrengt en leer je vaardigheden om met agressie om te gaan.

 

Programma-onderdelen

  • assertiviteit
  • vormen van agressie
  • grenzen stellen
  • gesprekstechnieken
  • oefenen met lastige situaties met trainingsacteur
  • LSD
  • reageren met de OER-methode

 

Wilt je meer informatie, dan kan je ons telefonisch bereiken
op 024-323 97 25 of mailen naar info@logikos.nl