Last minute Open Training Assertiviteit


Tarief:
€ 300,-

Merk je wel eens dat je graag je mening wilt geven, maar dat iets je daarvan weerhoudt? Vind je het lastig om voor uw rechten op te komen of om uw gevoelens, verlangens, verwachtingen en ideeën te uiten? In de training leer je open en duidelijk te communiceren en ervaar je het effect hiervan op de reactie van anderen.

cartoon sub ASS

Programma-onderdelen

  • communicatie
  • assertief, subassertief en agressief gedrag
  • ‘nee’ zeggen
  • lichaamstaal
  • gesprekstechnieken
  • geven van kritiek
  • ontvangen van kritiek
Kosten:
€ 300,-