Training Nederlands voor anderstaligen met STAP-budget

Doelgroep
‘Nederlands voor anderstaligen’ is bedoeld voor buitenlanders op MBO-niveau, ter verbetering van hun Nederlands, zowel wat betreft spreekvaardigheid als schrijfvaardigheid. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan gewenste omgangsvormen.
Aanpak
Voordat de training van start gaat vindt er een intakegesprek plaats met elke deelnemer afzonderlijk om het niveau vast te stellen en het land van herkomst.
Op basis daarvan kan de trainer de beginsituatie bepalen en op grond daarvan een programma opstellen, waar nodig met individuele aanpassingen.
Het traject
Voor de opleiding Nederlands voor anderstaligen bestaan er verschillende erkende niveaus van A0 tot B2.
We gaan uit van beginniveau A0. Bij wekelijkse sessies van 2 uur betekent dat voor traject A1 tot niveau A2: 8 weken.
De deelnemers moeten rekening houden met 3 uur huiswerk per week.
Locatie en planning
Startdatum vanaf 4 augustus, einddatum uiterlijk 31 oktober. De sessies vinden in overleg op locatie plaats, fysiek of online. Bij voorkeur op een vast tijdstip per week.
Tarief
Schriftelijke intake: € 150,-
Studiemateriaal: € 60,-
Traject A1 – A2, 8 wekelijkse sessies van 2 uur: € 1000,-
Totaal: € 1210,-
STAP-subsidie van € 1000,-.
Wij zijn vrijgesteld van btw.
Vervolgadvies
Na afloop van het eerste traject vindt er een evaluatie plaats en brengen we advies uit over het eventuele tweede traject.
Wil je meer informatie, dan kan je ons telefonisch bereiken
op 06-25094344 of mailen naar info@logikos.nl
Inschrijven